Ytterligare en styrelsemedlem

Ytterligare en styrelsemedlem har tillträtt in i bolagets styrelse. Christer Arvidsson tillträdde som ordinarie styrelseledamot i november 2008. Christer har en gedigen erfarenhet från restaurangbranschen där har verkat i princip hela sitt liv. Christer har innan han gick i pension jobbat som personalchef på Sabis Personalrestauranger. RestaurangAssistans har sedan starten haft en affärsrelation till Christer och värderat hans kunnande och ärlighet. Vi är mycket glada och stolta över hans inträde i styrelsen.