Historik

RestaurangAssistans eller ”RA” som de flesta säger, startades år 1999 i Stockholm utav ägarna James Lorentzon och Jesper Grape, kock respektive bartender i grunden. Redan från tidig start var efterfrågan stor och bara två år senare, år 2001 öppnade vi vårt andra kontor i Göteborg, varpå Malmö följde år 2007. År 2015 såg man över landsgränsen och öppnade det senaste kontoret som fick sin hemadress i Oslo i Norge.
Detta satte oss på kartan som nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. En vision som blev verklighet.

Vår affärsidé

 

RestaurangAssistans ska erbjuda hela besöksnäringen skräddarsydda och flexibla personallösningar. Med en effektiv och hållbar arbetsstruktur ska våra kunder se oss som en kunnig, rutinerad och självklar samarbetspartner.

Vi ska ta ett helhetsansvar för branschens utveckling och erbjuda både utbildning och en trygg anställning där alla ska känna sig välkomna.

 

 

 

 

Våra värderingar

Effektivitet – Genom kommunicerade interna arbetsprocesser och tydliga nyckeltal värnar vi alltid om att säkerställa en optimerad och kostnadseffektiv drift hos våra kunder, allt för att maximera kundvärdet.

Kvalitet – Genom väletablerade rutiner, utbildning och stark arbetsledning med frekventa kvalitetsuppföljningar som skräddarsys och nischas efter kundens önskemål, säkerställer vi en kontinuerlig kvalitet och spetskompetens ute hos våra kunder. Detta bidrar starkt till att bibehålla och stärka gästernas hotell- och restaurangupplevelser som i sin tur bidrar till att de återkommer till våra kunder.

Flexibilitet – Tack vare vår breda geografiska täckning i landet och långa erfarenhet i branschen kan vi erbjuda konkurrensmässigt starka synergier inom olika varumärken. Detta främjar en mångsidig, tillgänglig och lösningsorienterad tjänst som kan skräddarsys för våra kunder och samtidigt skapa en bra och hälsosam balans och flexibilitet för våra medarbetare.

Omtanke – Omtanke för både kunder, dess gäster och våra egna medarbetare är kärnan i vår verksamhet och vi strävar alltid efter hållbara relationer där lojalitet, ärlighet och personalvård alltid står i centrum.
I driften månar vi starkt om detta, då vi kontinuerligt genomför arbetsplatsbesök och kund- och medarbetarnöjdhetsundersökningar för att säkerställa långsiktiga samarbeten – både hos våra kunder och medarbetare.

Våra kunder

RestaurangAssistans tillgodoser hela Hotell- & Restaurangbranschen i Sverige med personal.
Vi har många goda och långa samarbeten med företag verksamma i hela besöksnäringen. Våra kunder består bl.a. av hotellkedjor, företagsrestauranger, à la cartekrogar, skolor och kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora arenor.

Auktorisation & Medlemskap

RestaurangAssistans har dubbelt medlemskap, vi är medlemmar i såväl VISITA (Bransch- och arbetsgivarorganisationen för den svenska besöksnäringen) som Bemanningsföretagen (Almega). Hos Almega är vi auktoriserade som bemannings-, rekryterings- och utbildningsföretag, detta som en extra kvalitetsstämpel och trygghet för våra kunder och personal.

Visselblåsarlagen

Vi på RestaurangAssistans värnar om våra medarbetares arbetsmiljö och välmående. Vi tar eventuella missförhållanden på stort allvar och uppmuntrar därför våra medarbetare till att rapportera eventuella oegentligheter. Genom att göra en visselblåsning kan du enkelt, anonymt och säkert rapportera missförhållanden till oss.

Visselblåsarlagen är en lag som ger skydd för personer som rapporterar missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som är av allmänintresse. Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av, t.ex. misstanke om mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar, förskingring eller GDPR.

Du hittar länken för rapportering, mer info samt vår policy i konsultportalen.

HÅLLBARHET

RestaurangAssistans tar stort ägarskap för att upprätthålla vår värdegrund och företagskultur som vi haft sedan starten 1999. Årligen reviderar vi vår Hållbarhetsplan baserad på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Planen fokuserar på 5 specifika mål där vi kan göra störst positiv påverkan.

God hälsa och välbefinnande – Vi bevarar låg sjukfrånvaro genom regelbunden dialog med varje medarbetare och besök på enheterna. Efter varje arbetspass ger vi möjlighet till direkt feedback för snabb återkoppling. Vi främjar hälsa genom friskvård och förebyggande insatser, vilket är en investering för varje individ och vår organisation.

Jämställdhet – På RestaurangAssistans arbetar vi aktivt med att uppnå en jämställdhet på alla plan. Som exempel är vi 60% kvinnor och 40% män i ledningsgruppen och ca hälften män och hälften kvinnor fördelat över alla våra kontor i Norden.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Vi främjar säkra anställningsvillkor genom kollektivavtal. Vi bidrar till stadens tillväxt genom fler jobbmöjligheter och flexibla bemanningsalternativ. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats med utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraftiga villkor. RA är ett auktoriserat utbildningsföretag vi håller flertalet utbildningar varje månad och detta bidrar både till integration och är en språngbräda in på arbetsmarknaden.

Minskad ojämlikhet – Vi främjar gemensamma värderingar med lika värde och respekt för individen, vilket inspirerar till långsiktig utveckling. Vi stödjer aktivt nyanländ personal i det svenska samhället för att underlätta en säker och ansvarsfull integration. Vår stora mångfald internt är mycket värdefullt för oss, och vi har nolltolerans mot kränkande beteende som hotar arbetsglädje och hälsa.

Hållbar konsumtion och produktion – Vi samarbetar med hållbara partners för att minska svinn, vattenförbrukning och avfall. Vi prioriterar miljöhänsyn genom att använda förnybara resurser och integrera miljöfrågor i vår verksamhet. Vi förebygger förorening och har miljökunnig personal. Våra tjänster och produkter är anpassade för miljön, och vi har miljövänliga arbetsplatser. Vi främjar grundläggande miljöprinciper och har krav på leverantörsurval. Vi integrerar miljömål i vårt dagliga arbete och främjar kollektivtrafik genom personal-pooler och samåkning för att minska bränsleförbrukningen.