Vi tar ett helhetsgrepp om branschen som utbildningsföretag

 

I över 20 år har vi på RestaurangAssistans försett besöksnäringen med bemanning, rekrytering och entreprenadlösningar. Nu är vi redo att ta klivet ut och bli ett fullserviceföretag för branschen där auktoriseringen som utbildningsföretag är en kompletterande del.

RestaurangAssistans är sedan många år tillbaka ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, nu kan vi addera ytterligare en ingrediens till mixen genom att vi godkänts som auktoriserat utbildningsföretag.

I alla år har vi kvalitetssäkrat och utbildat våra egna anställda inom hotell, kök och matsal men nu kommer vi kunna arrangera utbildningar som riktar sig till hela branschen.

Vad innebär auktorisationen i korthet?

Som medlemmar i Utbildningsföretagen har vi ett kvalitetsarbete, ledningssystem, arbetsprocesser och en utbildningsorganisation som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation. På Utbildningsföretagens hemsida kan man läsa mer om kriterierna:  https://www.utbildningsforetagen.se/. 

Varför är auktorisationen viktig för RestaurangAssistans?

Med auktorisationen kan vi i större utsträckning tillhandahålla skräddarsydda lösningar samt erbjuda fler utbildningsplatser.

Auktorisationen är också ytterligare en kvalitetsstämpel för våra kunder och personal då vi kommer kunna erbjuda anställning hos oss efter avslutad utbildning.

Redan innan covid-19 har besöksnäringen dessutom haft brist på kompetent personal så med detta vill vi ta ett större samhällsansvar och hoppas kunna attrahera nya människor till en framtid inom vår fantastiska bransch.

Vad mer tillför auktorisationen till branschen?

Besöksnäringen riskerar att tappa kompetent personal som under rådande omständigheter kommer att söka sig till andra branscher som t.ex. sjukvården och övriga serviceyrken. Påföljden blir ett underskott av denna personalgrupp vilket kan komma att stoppa upp återhämtningen för många företag verksamma inom besöksnäringen. Med vår auktorisation står vi väl rustade för en omstart och kompetensutvecklingen blir viktig för att hålla arbetslösheten nere i framtiden.

För frågor kring vårt arbete som auktoriserat utbildningsföretag vänligen kontakta:

Michaela Larsson

Tf. VD RestaurangAssistans

073-999 44 07

michaela@restaurangassistans.se