Vi är nu auktoriserade

Vi är numera auktoriserade. Att vara ett auktoriserat bemanningsföretag är en garanti för kunderna att vi som leverantör är seriös och följer lagar och regler. Auktorisationen försvårar för oseriösa företag att verka. Det är även en garanti för att våra medarbetare är anställda hos en seriös arbetsgivare som följer bemanningsföretagens etiska regler.

Det finns tolv krav som måste uppfyllas för auktorisation. Kraven omfattar bland annat etiska regler, kollektivavtal, allmänna leveransvillkor, ansvarsförsäkring, jämställdhetsplan och att företaget omfattas av bokföringslagen.