Sportloven gav kompetensutveckling

Ända sedan vi startade vår verksamhet har vi tagit för vana att alltid vidareutbilda vår personal vilket vi brukar lägga i samband med skollov. Under vecka 7, 8 och 9 höll vi serveringskurser, vinkurser, fatserveringskurser, dryckes- och barutbildningar med mera i alla tre städerna. Nedan finner ni ett urval från utbildningarna i Stockholm.