Serveringsuppdrag i Malmö

17.30 var det samling på kontroret för gemensam promenad till en av våra kunder i centrala Malmö.

Förstklassiga servisstyrkan består av Dani, Magnus, Mattias (serveringspersonalansvarig), Sophia, Serioja och Benny.