Serveringskurs i Stockholm

Under två dagar hölls servering grundkurs A i Stockholm. 6st anställda hos RA ville ta steget in i serveringsyrket och Amina Betach och Jack Lublinn visade vägen.

Amina visar David
Bakr skyddar aparten från David
En nöjd Jack väntar på service
Bakr tur att servera
Halimo serverar David
Ebru riktar bestick på sitt prov
Halimo serverar Ebru
Stolta kursledare