RestaurangAssistans inleder samarbete med Restaurangakademien

RestaurangAssistans har tillsammans med Restaurangakademien tecknat ett samarbetsavtal. Samarbetet innebär bland annat att RestaurangAssistans kommer att vidareutbilda personal på Restaurangakademien. Samarbetet innebär även att RestaurangAssistans kommer ta del av Restaurangakademiens matstudio och övriga lokaler för olika evenemang, workshops och föreläsningar. Planer finns även att tillsammans anordna frukostseminarier för branschfolk i höst.

‐ Restaurangakademien är en institution som gör ett fantastiskt jobb med att förmedla och värna om svensk gastronomi och vi ser detta samarbete som mycket positivt både för vår personal och i sin tur för våra kunder. Vi kommer bland annat med start i maj utbilda tre stycken souschefer på Restaurangakademins utbildning och till hösten kommer vi att utbilda tre stycken kökschefer. Detta kommer givetvis att skapa ett mervärde för våra kunder då vår personal får en så pass bra utbildning som Restaurangakademien erbjuder. En viktig faktor är också att få ut mer kvalificerad personal i branschen då det blir svårare att hitta välutbildad personal samtidigt som konkurrensen bland restauranger ökar, säger RestaurangAssistans marknadschef Christian Forsberg

– Vi på Restaurangakademien ser mycket positivt på RestaurangAssistans ambitioner att vidareutbilda sin personal och på så sätt bidra till att driva svensk gastronomi framåt, säger Restaurangakademiens Försäljnings- och marknadschef Markus Kataja

 

RestaurangAssistans i samarbete med Restaurangakademien (1).pdf