RA på Inköpsgruppens mässa

Vartannat år arrangerar Inköpsgruppen en mässa.

Mässan, som är förlagd till Stockholm, är en attraktiv mötesplats för inbjudna leverantörer och nyckelpersoner från gruppens enheter. Här ges ett unikt tillfälle för presentation av produktnyheter, trender och ny teknologi.
I år är RestaurangAssistans med och visar upp sig.

Den lilla men väl synliga montern
PR & försäljningsansvarige Christian Forsberg