Personalrekryteringar på stark frammarsch

Behovet av att rekrytera personal har ökat markant i hotell- och restaurangbranschen jämfört med samma period föregående år. Bemanningsföretagen redovisade en tydlig statistisk uppgång sista kvartalet under fjolåret och trenden verkar hålla i sig.

Förfrågningarna från RestaurangAssistans kunder angående rekryteringar är i dagsläget mycket stort. Bland annat har företaget nyligen avslutat ett omfattande rekryteringsuppdrag av ett flertal nyckelpersoner till nystartade Kungsbron Hotel.

-Vi har märkt ett tydligt behov av att rekrytera personal igen efter de nedskärningar som skett i branschen under lågkonjunkturen. Att rekryteringsuppdragen ökar ser vi som ett gott tecken på att konjunkturen är på väg att vända, säger marknadsansvarige Christian Forsberg.

Ladda ned PDF nedan för att se pressmeddelandet i sin helhet

Pressmeddelande-Personalrekryteringar på stark frammarsch.pdf