Ny styrelseledamot

Lena Hofsberger kommer fr.o.m. 21 oktober att ingå i RestaurangAssistans styrelse. Lena Hofsberger har en gedigen erfarenhet och bakgrund från att leda både stora och små företag inom
olika branscher, bl.a. som koncernchef för SSP international och vårdföretaget Aleris. Lena driver idag
tillsammans med två kolleger ett företag inom läkemedelsbranschen, men är fortfarande aktiv i storföretagsvärlden där hon bl.a. sitter i styrelsen i SSP Globals och Max Hamburgerrestauranger.
Lena kommer att vara till stor hjälp med utveckling och optimering av företagets resurser
och förberedande för att ta företaget utanför Sveriges gränser. Lena har hunnit träffa en del
av personalstyrkan i Stockholm och vi hoppas att hon inom kort även kommer att träffa
personalen i Göteborg och Malmö. Jesper och jag är givetvis väldigt glada och entusiastiska över detta kompetenstillskott i företaget och trots lågkonjunktur och finanskriser ser vår framtid ljus och spännande ut.

Lenas eget företag

http://www.pharmarelations.se/