Med anledning av artikel i Hotellrevyn

RestaurangAssistans är Sveriges ledande bemanningsföretag inom hotell och restaurang. Vi har nått en ledande position genom att vara en seriös aktör som bygger goda relationer med kunder och medarbetare. Vi har idag över 1 100 kunder över hela landet och vi är medlem i branschorganisationerna Visita och Almega. För oss är det en självklarhet att följa lagar och kollektivavtal.

Vi välkomnar granskning. Som ledande aktör förväntar vi oss att bli granskade. Vi är stolta över vår verksamhet och visar gärna vad vi gör.

Den 13 november publicerade tidningen Hotellrevyn en artikel som delvis handlar om vår verksamhet. Vi delar inte den bild som beskrivs i artikeln när det gäller en av våra före detta anställda. Vi beklagar också att denna person är missnöjd med sin tid som anställd hos oss. På initiativ av Hotell- och Restaurangfacket träffades tidigare i år en överenskommelse mellan RestaurangAssistans och facket, som representerade den anställde, att avsluta personens anställning hos oss.

Vi vill tydligt markera att RestaurangAssistans sedan starten 1999 alltid följt kollektivavtalet och att vi alltid strävat efter en god dialog med facket. Vi tvingar ingen att arbeta på villkor som strider mot reglerna i kollektivavtalet och vi tillbakavisar påståenden om motsatsen. Vi ser kollektivavtalet som en tillgång för att skapa ordning på arbetsmarknaden och säkerställa sund konkurrens.

Vi tar också synpunkter från våra anställda på stort allvar, däribland synpunkter från före detta anställde som intervjuas i artikeln. Vår ambition är att utbilda våra anställda att klara arbetsuppgifterna och ha en dialog om hur vi kan stödja dem. Vi arbetar systematiskt med medarbetarundersökningar som ligger till grund för handlingsplaner för att förbättra våra arbetsplatser och ge våra anställda möjligheter att utvecklas och göra en karriär inom företaget.

RestaurangAssistans arbetar också med att utveckla våra chefer i verksamheten. Inom städverksamheten sker regelbundna möten med arbetsledarna för erfarenhetsutbyte och implementering av nya arbetssätt. Arbetsledarna rekryteras ofta internt, vilket innebär en karriärmöjlighet för våra anställda.

I artikeln framgår det att den före detta anställda har riktat en polisanmälan mot sin arbetsledare. Vi anser att alla har rätt att bli bemötta med respekt på sin arbetsplats. Vi beklagar att det inte varit en bra relation mellan arbetsledaren och den person som intervjuats i artikeln och som nu avslutat sin anställning på initiativ av facket. När det gäller polisanmälan vill vi inte föregripa den och dess eventuella resultat.

Christian Forsberg
Marknads -och försäljningschef