Ivar Villa ny styrelsemedlem

Som ett led i RestaurangAssistans expansion och uppstart i Norge 2015 förstärks befintlig styrelse med Ivar Villa.

Ivar Villa har haft ledande positioner i flera av Norges största service- och hotellkedjor såsom VD för Scandic Hotels Norge, VD för ett dotterbolag i Select Service Partner och VD för Fazer Foods Services Norge. Ivar är numera verksam som grundare och VD för BREST. BREST driver företagsrestauranger, matsalar och konferenser.

”Med Ivar Villa i styrelsen får vi stor kunskap om den norska marknaden inför vårt inträde där. Ivar har haft ledande befattningar inom SSP, Fazer och Scandic, och har ett stort kontaktnät både i Norge och Sverige. Han har arbetat inom alla våra sektorer, F&B, Hotell och Contract Catering och har en mycket stor branschkunskap. Ivar har erfarenhet av entreprenörskap och utveckling av företag. Det ska bli ett stort nöje att få arbeta med Ivar Villa i RestaurangAssistans styrelse!” säger styrelseordförande Lena Hofsberger

 

Pressutskick ny styrelsemedlem Ivar Villa.pdf