Interfood besökare 5 september

Robert Hasselblad-Wass Chalmers Studentkårs Restaurang AB
Marcus köksmästare & Patrick F&B, båda från Quality Spa & Resorts Strömstad
Ilir en av våra servitörer
Michael Kuntz Fd Drift ansvarig för RA i Stockholm
Mattias Johansson Ica Kvantum & Bernie Baard Lanstinget Västra Götaland
Birgitta & Sten från Salt & Brygga i Malmö