Fantastisk Gastro Nord Mässa

8000 foldrar och 9000 plastpåsar gick åt till Gastro Nord 2003. Vi hade fyra dagar fyllda med kundbesök och personalbesök i vår monter. Vi vill tacka både arrangörer, andra utställare och besökare för att ni gjorde denna mässa till en upplevelse.

Fullfart
Therés,Alberto,Martin
En vanlig syn på mässan
Sara och Martin diskuterar rekrytering
James Lorentzon & Jesper Grape var mycket nöjda med mässan
Jesper och Antonios fick besök av James Mamma.
Monter
Mässan var frustrerande för vissa..