Kvalitetsstämpel utbildningar

 

RESTAURANGASSISTANS ÄR MEDLEMMAR I UTBILDNINGSFÖRETAGEN OCH HAR ETT KVALITETSSYSTEM SOM GRANSKATS OCH GODKÄNTS I ENLIGHET MED ORGANISATIONENSKRITERIER FÖR KVALITETSAUKTORISATION.

 

KVALITETSKRITERIER

  • KOMPETENSBEHOV
  • RELEVANTA UTBILDNINGAR
  • STRUKTUR
  • PEDAGOGIK
  • PERSONELL KOMPETENS
  • METODUTVECKLING
  • RESULTATUPPFÖLJNING
  • SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

 

Se intyget här!